วันพุธที่ ๑๘ ส.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ งานอบรมคุณธรรมจริยธรรม ได้นิมนต์ พระครูปรีชาวัฒนโสภณ เจ้าคณะตำบลไทรม้า - ท่าทราย, เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ, พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ เป็นพระวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก" ณ หอประชุมกานตรัตน์ มี นขต.ทอ. เข้าฟังบรรยายดังนี้ สอ.ทอ., รร.นนก., สก.ทอ., ขส.ทอ., พอ. โดยมี น.ต.หญิง บุญจิตรี วชิระสิรินันท์ รอง หน.แผนกสถิติและวิเคราะห์ กวก.พอ. เป็นประธานในพิธีฯ

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011