วันพุธที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้นิมนต์ พระมหาสมใจ สุรจิตฺโต (พระอาจารย์แตงโม) ประธานสถานธรรมสวนป่าภาวนาใจ เป็นพระวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การชั่งใจ" ณ หอประชุมกานตรัตน์ มี นขต.ทอ. เข้าฟังบรรยายดังนี้ สอ.ทอ.,รร.นนก., สก.ทอ., ขส.ทอ., พอ.และ สพ.ทอ.โดยมี น.ท.หญิง พนิดา ชื่นมีศรี รอง หก.กอก.รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) พอ.เป็นประธาน

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. Press Release / โฆษก ทอ.
 • A20201117-4
  23 พฤศจิกายน 2563
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานยุทธบริการ)บรรยายพิเศษการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20201117-3
  23 พฤศจิกายน 2563
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) บรรยายพิเศษการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20201118-2
  23 พฤศจิกายน 2563
  เสนาธิการทหารอากาศ บรรยายพิเศษการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20201118
  23 พฤศจิกายน 2563
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนาวาอากาศเอก ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ
 • A20201116-3
  18 พฤศจิกายน 2563
  รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ​บรรยายพิเศษการฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • A20201116-2
  18 พฤศจิกายน 2563
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ​บรรยายพิเศษ การฝึกอบรมเตรียมตัวเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • D20201009
  09 ตุลาคม 2563
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศขาว ในพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
 • D20201008
  08 ตุลาคม 2563
  เปิดรับสมัครนายทหารประทวนชาย สังกัด กองทัพอากาศ เพื่อสอบคัดเลือกเป็น เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20200820
  20 สิงหาคม 2563
  ขอแจ้งบริการนัดหมายออนไลน์ สำหรับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ในการตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจร่างกายตามภารกิจต่าง ๆ
 • D20200724
  24 กรกฎาคม 2563
  การแต่งกายเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20200630-2
  30 มิถุนายน 2563
  กิจกรรมประกวดการปลูกต้นไม้และไม้ดอกไม้ประดับสถานที่ราชการขอกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • D20200630
  30 มิถุนายน 2563
  ​กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัครฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๒/๖๓​ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20201123-2
  23 พฤศจิกายน 2563
  กองทัพอากาศ กำหนดจัดกิจกรรมงานรณรงค์วันเอดส์โลกของกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20201125
  25 พฤศจิกายน 2563
  ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖
 • C20201123
  23 พฤศจิกายน 2563
  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20201117
  17 พฤศจิกายน 2563
  กองอาชีวสงเคราะห์ กรมสวัสดิการทหารอากาศ เปิดรับสมัคร การฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ ๑/๖๔ ประจำปี ๒๕๖๔
 • C20200917
  17 กันยายน 2563
  สมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการ “๗๒ ปี เวชศาสตร์การบิน” (IMPACT OF PANDEMIC ON AVIATION MEDICINE)
 • C20200914
  14 กันยายน 2563
  พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร เสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔
 • E20200611
  11 มิถุนายน 2563
  โฆษก ทอ.ชี้แจงกรณีมารดาพลทหารร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอปลดก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บขณะประจำการ และมีอาการทางจิตเภท
 • 20190201
  04 กุมภาพันธ์ 2562
  ทอ. สนับสนุน เครื่องบิน BT-67 บินโปรยละอองน้ำ เร่งแก้ปัญหาวิกฤติมลภาวะฝุ่นละอองในอากาศ
 • default
  14 พฤษภาคม 2558
  E20180725
 • E20200224
  24 กุมภาพันธ์ 2563
  โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงกรณีอดีตข้าราชการทหารอากาศร้องสื่อ ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม