วันจันทร์ที่ ๒๑ ธ.ค.๖๓ กอศ.ยศ.ทอ. สนับสนุนภารกิจ ทอ. เนื่องในโอกาสบรรจุประจำการเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๕ ก (Airbus ACJ320) และเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๑ (Diamond DA-40NG) เข้าประจำการ ณ บน.๖ ดอนเมือง เพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นตามภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนการบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญทุกระดับ อาทิ องคมนตรี นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ราชอาคันตุกะ หรือแขกของรัฐบาล  ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเจิมเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๑๕ ก, เครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๑ โดยมี พล.อ.อ.แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายทหารชั้นผู้ใหญ่  ข้าราชการ และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  ณ บน.๖ ดอนเมือง

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

011

 

012

 

013

 

014

 

016

 

017

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด