วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐ น. น.ท.ณัฐพล  หนูจรเพ็ชร อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.และ ร.ต.ธนพล  ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวงและพิธีทำบุญ ณ พัน.ปพ.๒ กรม ปพ.อย. โดยมี พล.อ.ท.สมควร  รักดี ผบ.อย.เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย น.อ.วุฒิกร สุวารี ผบ.กรม ปพ.อย. และอดีต ผบช.ฯ, น.ชั้นผู้ใหญ่, ขรก., ลจ. และพนง.ราชการ ร่วมในพิธีฯ ณ อาคาร บก.พัน.ปพ.อย.๒ ชั้น ๒

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด