เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๔ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้นำกำลังพล กอศ.ฯ ร่วมทำความสะอาดห้องประชุม ห้องรับรอง และพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณลานธรรม ฯ ตามสั่งการ จก.ยศ.ทอ. ที่มอบหมายให้นขต.ยศ.ทอ.ทุกหน่วยได้ให้ความร่วมมือทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของตนเอง โดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด