วันพุธที่ ๓ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ.ได้จัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ พร้อมกราบอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน ๒ รูป จากวัดเจริญธรรมารามมารับบิณฑบาต โดยมี พล.อ.ท.เสน่ห์ บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ยศ.ทอ.ร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญ ณ ลานธรรม กอศ.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด