วันพุธที่ ๑๐ ก.พ.๖๔ เวลา ๐๗๐๙ น. น.ท.นรบดี  ทรัพย์เจริญ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.ธนพล  ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม. ประจำปี ๖๔ ครบรอบ ๗๓ ปีโดยมี  น.ท.ฤทธิรณ  มงคลนำ ผบ.รจ.ทอ. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย อดีต ผบช.,น.ชั้นผู้ใหญ่, ขรก., ลจ. และพนง.ราชการ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม รจ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010