วันพุธที่ ๑๐ ก.พ.๖๔  เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้เรียนเชิญน.อ.กฤษณพล  ปราบพาล รอง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ธรรมะข้างถนน" ณ หอประชุมกานตรัตน์ มี นขต.ทอ. เข้าฟังบรรยายดังนี้ คปอ., ยศ.ทอ., ชย.ทอ., สวบ.ทอ.และ ศซบ.ทอ. โดยมี น.ท.หญิง วราภรณ์  เกิงฝาก ประจำ สวบ.ทอ.เป็นประธาน

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด