วันพุธที่ ๒๔ ก.พ.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้เรียนเชิญ น.ท.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจน์อศจ.กอศ.ยศ.ทอ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "วัคซีนใจ" ณ หอประชุมกานตรัตน์ มี นขต.ทอ.
เข้ารับฟังการบรรยาย คือ อย., ศวอ.ทอ., ชอ.(ดม.), สน.ผบ.ดม., บน.๖, พัน.สห.ทอ., ศทย.อย., ดย.ทอ.อย., พธ.ทอ. และ ชอ.(บางซื่อ) โดยมี น.ต.นิทัศน์  ดิษฐสายทอง รอง หน.แผนกซ่อมบริภัณฑ์ กองซ่อมบริภัณฑ์ ชอ.ทอ. เป็นประธาน

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด