วันพุธที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ.ได้จัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ พร้อมกราบอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน ๒ รูป จากวัดเจริญธรรมารามมารับบิณฑบาต โดยมี พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ยศ.ทอ.ร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญ ณ ลานธรรม กอศ.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

 

018

 

010

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด