วันพุธที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้กราบอาราธนา พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (พระมหาวีรพล  วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง เป็นพระวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "งานสัมฤทธิ์ ชีวิตรื่นรมย์" ณ หอประชุมกานตรัตน์ มี นขต.ทอ. เข้าฟังบรรยายดังนี้ คปอ., ยศ.ทอ., ชย.ทอ., สวบ.ทอ. และ ศซบ.ทอ. โดยมี น.อ.เดช นวลตา นายทหารจิตวิทยาคลีนิค กองควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เป็นประธาน

 

001

 

002

 

003

 004

 005

 006

 007

 008

 009

 010

 011

 012

 013

 014

 015

 </p