วันพุธที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ.ได้จัดพิธีตักบาตรประจำสัปดาห์ พร้อมกราบอาราธนาพระสงฆ์ จำนวน ๒ รูป จากวัดเจริญธรรมารามมารับบิณฑบาต โดยมี พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ยศ.ทอ.ร่วมพิธีและอนุโมทนาบุญ ณ ลานธรรมกอศ.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015