วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๗๐๙ น. น.อ.ประเสริฐ สุวรรณเมฆสกุล อศจส.กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนิรภัยทหารอากาศโดยมี พล.อ.ต.นพพล กลิ่นผกา ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย อดีต ผบช.,น.ชั้นผู้ใหญ่, ขรก., และพนง.ราชการ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม สนง.นิรภัย

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010