วันจันทร์ที่๑๙ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๐๙ น. น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. น.ต.ธีรพัฒน์ คนไว อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และร.ต.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ปฏิบัติพิธีวันสถาปนากรมช่างอากาศ ครบ ๙๙ ปี ประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธศาสดานภานาวามงคลพิธีสักการะพระบิดากองทัพอากาศ พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ และ พิธีถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมี พลอากาศโท กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชอ.ทอ.เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

000

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด