วันจันทร์ที่๑๙ เม.ย.๖๔ เวลา ๐๘๐๙ น. น.ท.สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. น.ต.ธีรพัฒน์ คนไว อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และร.ต.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ปฏิบัติพิธีวันสถาปนากรมช่างอากาศ ครบ ๙๙ ปี ประกอบด้วยพิธีสักการะพระพุทธศาสดานภานาวามงคลพิธีสักการะพระบิดากองทัพอากาศ พิธีบวงสรวงศาลเทพารักษ์ และ พิธีถวายภัตตาหาร จตุปัจจัย เครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมี พลอากาศโท กิจสม พันธุ์โกศล เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ชอ.ทอ.เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

000

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017