วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ร่วมสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศ  ในพิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร โดยมี พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ กองทัพอากาศ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สวนสุขภาพท่าดินแดง

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

008

 

008

 

009