วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006