วันศุกร์ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ กอศ.ยศ.ทอ.ร่วมสนับสนุนภารกิจ ยศ.ทอ. ในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดา ทอ. โดยมี พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้าง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าอาคาร บก.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

 

018

 

019

 

020

 

021

 

022

 

023

 

024

 

025

 

026

 

027

 

028

 

029