วันพุธที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๐๙ น. น.ท.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.,ร.ต.ธนพล  ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และร.ต.อัศนัยย์  ไวยานนท์  อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ปฏิบัติพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ  วัฒนางกูร ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โดยมีพล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ศิษย์พยาบาลทหารอากาศเข้าร่วมพิธีฯ ณ วพอ.พอ.

         และในเวลา ๑๐๐๐ น. ปฏิบัติพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี พล.อ.อ.แอร์บูลสุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการพยาบาล วพอ.พอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

 

018