วันพุธที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๘๐๙ น. น.ท.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจน์ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.,ร.ต.ธนพล  ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และร.ต.อัศนัยย์  ไวยานนท์  อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ปฏิบัติพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ  วัฒนางกูร ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โดยมีพล.อ.ท.ธนวิตต  สกุลแสงประภา จก.พอ. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ศิษย์พยาบาลทหารอากาศเข้าร่วมพิธีฯ ณ วพอ.พอ.

         และในเวลา ๑๐๐๐ น. ปฏิบัติพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี พล.อ.อ.แอร์บูลสุทธิวรรณ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการพยาบาล วพอ.พอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

 

018

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด