วันจันทร์ที่ ๒๑ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ.ร่วมสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศในพิธีบวงสรวงและมังคลาภิเษกพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดา ทอ. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ทอ.จึงได้จัดพิธีบวงสรวงและมังคลาภิเษกพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดา ทอ.ขนาดความสูง ๒.๖๕ เมตร จำนวน ๑๒ องค์ พระรูปจำลองขนาดความสูง ๒๑ นิ้วจำนวน ๒,๓๐๐ องค์ และเหรียญที่ระลึก จำนวน ๕๐,๐๐๐ เหรียญ โดยการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ๓ พิธี คือ พิธีมังคลาภิเษกและจุดเทียนชัย, พิธีจตุทิพยมนต์ และพิธีรัตนมาลา พร้อมดับเทียนชัย โดยมีพระเกจิวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงเจริญพระพุทธมนต์, เจริญชัยมงคลคาถา และนั่งปรกอธิษฐานจิต ทั้ง ๓ พิธี ซึ่งพระรูปจำลองฯ นี้จะเป็นปูชนียวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของ ทอ. และเป็นศูนย์รวมจิตใจของกำลังพลของ ทอ. โดยมี พล.อ.อ.แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ. เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี  สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. คุณดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ ทายาทราชสกุลจักรพงษ์ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของ ทอ. ร่วมประกอบพิธี ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดา ทอ. บก.ทอ.

000

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

 

017

 

018

 

019

 

020

 

021

 

022

 

023

 

024

 

025

 

026

 

027

 

028

 

029

 

030