วันศุกร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๔ เวลา ๐๙๒๙ น. น.อ.สุรรัตน์  จันทะนาข่า ประจำ ยศ.ทอ.ช่วยราชการกอศ.ยศ.ทอ, น.ท.ประกอบ  สมานทอง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. และ น.ท.มนูญ  จงคอยกลางอศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ปฏิบัติพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารจุฑาธรรมสรณ์ เป็นอาคารที่ใช้สำหรับประกอบศาสนกิจของนักเรียนนายเรืออากาศโดยการออกแบบเป็นอาคาร ๒ ชั้น รูปทรง ๘ เหลี่ยม ซึ่งหมายถึง มรรคมีองค์ ๘โดยมี พล.อ.ท.ณรงค์  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธี ณ รร.นนก. ที่ตั้ง อ.มวกเหล็ก จว.สระบุรี

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด