วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ก.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ.ร่วมสนับสนุนภารกิจ ยศ.ทอ. ในพิธีพิธีอัญเชิญและประดิษฐานพระรูปจำลอง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวง
พิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย โดยมี พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้าง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หน้าอาคาร บก.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016