วันศุกร์ที่ ๑ ต.ค.๖๔ เวลา ๑๓๕๐ น. กอศ.ยศ.ทอ. จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง น.อ.ประทีป  เรืองทรัพย์ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.  ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.วรุณ  ศรีคำวงศ์ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.(คนใหม่) ซึ่งประกอบด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพิธีลงนามเอกสาร รับ – ส่ง หน้าที่ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กอศ.ยศ.ทอ.  เข้าร่วมในพิธีฯ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด