วันอังคารที่ ๕ ต.ค.๖๔ เวลา ​๐๙.๐๙ น. กอศ.ยศ.ทอ. รับฟังการแถลงนโยบาย พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. ประจำปี ๖๕ โดยมีข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ เข้ารับฟังการแถลงนโยบาย โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (VTC), ระบบ Zoom และ RTAF IPTV ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด