วันพุธที่ ๑๓ ต.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ.ร่วมสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศ ปฏิบัติพิธีบำเบ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลา พิธีบำเพ็ญกุศล พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป จากวัดดอนเมือง  โดยมี พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ.เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ บก.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011