วันอังคารที่ ๙ พ.ย.๖๔ เวลา ๑๔๐๐ น. กอศ.ยศ.ทอ.ร่วมสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๖๔  โดยมี พล.อ.อ.นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ. พร้อมด้วย คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้าน ทอ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลของ ทอ. ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดดอนเมือง พระอารามหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011