พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน กอศ.ยศ.ทอ.

              วันพุธที่ ๒๔ พ.ย.๖๔ น.อ.วรุณ  ศรีคำวงศ์ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ พุทธสถาน กอศ.ยศ.ทอ. 

001

002

 

003

 

004

 

005

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด