วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. น.ท.นรบดี  ทรัพย์เจริญ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.และ ร.ท.ธนพล  ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ ประจำปี ๖๔ ประกอบด้วยพิธีสักการะพุทธนิมิตพิชิตมาร บวงสรวงศาล ตา-ยาย พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แด่อดีตข้าราชการ และพิธีถวายเครื่องสังเวย พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ โดยมี น.อ.พิสุทธิพงศ์  ศรีชูรส ผบ.ดย.ทอ.อย. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธี ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012