ผบ.ทอ. มอบหมายให้ พล.อ.ท.ณรงค์  อินทชาติ ผบ.รร.นนก.เป็นผู้แทน มอบพระพุทธศาสดาประชานาถ พระพุทธรูปประจำ ทอ. เพื่อนำไปประดิษฐ์ไว้ ณ พุทธสถานของ กห. โดยมี น.อ.วรุณ  ศรีคำวงศ์ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เป็นผู้รับมอบ เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๑๕ น. ณ ห้องรับรอง รร.นนก.

001

 

น.อ.วรุณ  ศรีคำวงศ์ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เป็นผู้แทนมอบพระพุทธศาสดาประชานาถ พระพุทธรูปประจำทอ.แด่พล.อ.จิรวิทย์  เดชจรัสศรี จก.สม. เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๑๓๓๐ น.เพื่อประดิษฐานไว้เป็นที่สักการบูชา ณ ศาลาว่าการกลาโหมต่อไป

 

002

 

003

 

004

 

005

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด