วันศุกร์ที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๗๐๐ น. น.อ.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจน์  ประจำ ยศ.ทอ.ช่วยราชการ กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ท.ธนพล ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., สปช.ทอ., กง.ทอ., และ จร.ทอ. โดยมี พล.อ.อ.ธาดา  เคี่ยมทองคำ ประธานคณะที่ปรึกษา ทอ. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทั้ง ๘ กรม เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานต้นไทร อาคาร ๘ กรม บก.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด