วันจันทร์ที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๐๙ น. น.อ.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจ ประจำ ยศ.ทอ. ช่วยราชการ กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.ธีรยุทธ  ฤทธินาคา อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนา สพ.ทอ. ครบรอบ ๗๓ ปี ประจำปี ๖๔ โดยมี พล.อ.ท.อดิเรก  สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย อดีต ผบช. และ ผบช.ระดับสูง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สพ.ทอ. ร่วมพิธีฯ ณ ห้องพิธีการ บก.สพ.ทอ.

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด