วันศุกร์ที่ ๒๙ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๙๕๙ น. กอศ.ยศ.ทอ. จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ระหว่าง น.อ.วรุณ  ศรีคำวงศ์ ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ส่งมอบหน้าที่การปฏิบัติราชการ และการบังคับบัญชาให้กับ น.อ.กฤษณพล ปราบพาล ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.(คนใหม่) ซึ่งประกอบด้วยพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และพิธีลงนามเอกสาร รับ – ส่ง หน้าที่ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กอศ.ยศ.ทอ. เข้าร่วมในพิธีฯ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด