วันศุกร์ที่ ๑ เม.ย.๖๕ เวลา ๐๗๐๙ น. น.ท.ประกอบ  สมานทอง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ.และ ร.ต.เกียรติศักดิ์  สถานป่า อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.ปฏิบัติพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ ครบรอบ ๑๓ ปี ประจำปี ๖๕ โดยมี พลอากาศตรี ชัยเลิศ  เสวกสุริยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย อดีต ผบช. และ ผบช.ระดับสูง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สนภ.ทอ. ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุม สนภ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด