กอศ.ยศ.ทอ. ให้การต้อนรับอนุศาสนาจารย์เหล่าทัพ (อศจ.กห., อศจ.สบ.ทหาร, อศจ.ทบ., อศจ.ทร.และ อศจ.ราชทัณฑ์) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ น.อ.กฤษณพล  ปราบพาล  เข้ารับตำแหน่ง ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

006

 

009

 

007

 

008