วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๓๐๐ น. น.อ.กฤษณพล  ปราบพาล ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.นำข้าราชการ กอศ.ยศ.ทอ. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด (ลอกท่อระบายน้ำ) เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๖๕

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007