วันจันทร์ที่ ๓๐ พ.ค.๖๕ กอศ.ยศ.ทอ. นำโดย น.อ.กฤษณพล  ปราบพาล ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้นำ ขรก.กอศ.ยศ.ทอ. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานธรรมโดยการปูอิฐตัวหนอนเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมลานบุญในโอกาสต่อไป 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด