วันพุธที่ ๘ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่กำลังพล ทอ.ได้เรียนเชิญ  น.อ.กฤษณพล ปราบพาล ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เป็นวิทยากรบรรยาย

ในหัวข้อ"คิดอย่างไรใจเป็นสุข"ณ หอประชุม กานตรัตน์

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด