วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๗๐๙ น. น.อ.สุภาวิต  ธรรมสิทธิรุจ ประจำ ยศ.ทอ. ช่วยราชการ กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ท.ธนพล  ศรีบุญเรือง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ.เพื่อปฏิบัติพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วพอ. ประจำปี ๖๕ โดยมี พล.อ.ท.ไกรเลิศ  เธียรนุกุล จก.พอ. เป็นประธานในพิธีบวงสรวง และ พล.อ.ต.วิษณุ  ภู่ทอง รอง.จก.พอ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา พร้อมด้วยอดีต ผบช. และ ผบช.ระดับสูง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ พอ. ร่วมพิธีฯ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการพยาบาล วพอ.พอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

012

 

013

 

014