วันจันทร์ที่ ๒๗ มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๐๐๐ น. น.ท.มนูญ จงคอยกลาง อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติหน้าที่บรรยายวิชาคุณธรรมจริยธรรม ฯ หลักสูตรทหารอากาศโยธิน ชั้นต้น ณ.ศูนย์การทหารอากาศโยธิน

001

 

002

 

003

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด