วันพุธที่ ๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่กำลังพล ทอ. ได้กราบอาราธนา พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร, ดร. ผช.วัดเจริญธรรมาราม เป็นพระวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ "การปฏิบัติธรรม คือการทำหน้าที่" ณ หอประชุมกานตรัตน์

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด