กอศ.ยศ.ทอ. นำโดย น.อ.กฤษณพล ปราบพาล ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ได้จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำสู่สุข ระหว่าง ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อให้ข้าราชการได้ฝึกสมาธิและเจริญจิตตภาวนา  โดยกองอนุศาสนาจารย์ได้อารธนานิมนต์ พระมหาศตนันทน์ อุตตมเมธี เลขานุการวัดไผ่เขียว มาสอนกรรมฐาน บรรยายธรรม เจริญจิตภาวนา และสวดมนต์แผ่เมตตา ณ.พุทธสถาน กอศ.ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด