วันพุธ ที่ ๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๙ น. กอศ.ยศ.ทอ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาฯ กองอนุศาสนาจารย์ครบรอบ ๘๔ ปี ประกอบด้วย วันที่ ๕ ก.ค.๖๕ น.อ.วันชัย พึ่งเจียม รอง.เสธ.ยศ.ทอ. นำคณะอศจ.ทอ. เข้าถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และวันที่ ๖ ก.ค. ๖๕ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ ๙ รูป จากวัดไผเขียว โดยมี พล.อ.ต.วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รอง.จก.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อศจ.ทอ., อศจ.ทบ., อศจ.ทร., อศจ.สม., อศจ.รจ.และ อดีตอนุศาสนาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธี ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012

 

013

 

014

 

015

 

016

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด