วันพุธที่ ๒๐ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่กำลังพล ทอ. ได้กราบอาราธนา พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง เป็นพระวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ " ทุกข์อย่างไรให้เป็นสุข" ณ หอประชุมกานตรัตน์

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008