วันพุธที่ ๒๐ ก.ค.๖๕ เวลา ๑๓๓๐ น. งานอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่กำลังพล ทอ. ได้กราบอาราธนา พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง เป็นพระวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ " ทุกข์อย่างไรให้เป็นสุข" ณ หอประชุมกานตรัตน์

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด