วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๗๓๐ น. ยศ.ทอ. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๕ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุจากวัดไผ่เขียว จำนวน ๕ รูป  โดยมี พล.อ.ต.วิสุทธิ์ สมภัคดี เสธ.ยศ.ทอ. เป็นประธาน ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

 

001

 

002

 

003

 

004

 

005

 

006

 

007

 

008

 

009

 

010

 

011

 

012