บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล 

 

                ๑. เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล  แบบที่ ๑  click1

        ๒. เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล  แบบที่ ๒  click1

        ๓. เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล  แบบที่ ๓  click1