พล.อ.ต.ปิยกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล รอง จก.ยศ.ทอ. ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ทำบุญตักบาตร เพื่อความ

เป็นสิริมงคล  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  เวลา ๐๗๐๐ น.

ณ ลานพระรูปพระบิดากองทัพอากาศไทย  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

S 43065429 0

S 43065431 0

S 43065434 0

S 43065504 0