พล.อ.ต.ปิยกิตติ์ สุทธิวัฒน์ธนากูล รอง จก.ยศ.ทอ. ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  ทำบุญตักบาตร เพื่อความ

เป็นสิริมงคล  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  เวลา ๐๗๐๐ น.

ณ ลานพระรูปพระบิดากองทัพอากาศไทย  กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

S 55681030 0

 

S 55681033 0

 

S 55681034 0

S 55681045 0

S 55681113 0