พล.อ.ท. เสกสัณน์  ไชยมาตย์  จก.ยศ.ทอ. บรรยายพิเศษและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่อนุศาสนาจารย์ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตามโครงการอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติพิธีการทางศาสนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม นำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธฺภาพ/ประสิทธิผล ณ ห้องประชุมหอสมุดกองทัพอากาศ ชั้น ๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

431080375 122107197128235021 5589929142400048251 n

 

431169721 122107197146235021 6977567513341012000 n