๑๐ มิ.ย.๖๒ เวลา ๐๖๓๙ น. น.อ.สุรรัตน์ จันทะนาข่า ช่วยราชการ กอศ.ยศ.ทอ. และ ร.ต.สหัสพล กุลชาติ อศจ.กอศ.ยศ.ทอ. รับมอบหมายจาก ผอ.กอศ.ยศ.ทอ. ปฏิบัติพิธีเบิกพระพุทธศาสกยมุนีศรีบุญฤทธิ์ โดยมี พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ รอง ผบ.ทอ. เป็นประธาน ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ ทอ.

 

001

 

002

 

003

 

 

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. Press Release / โฆษก ทอ.
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด